Beyond the skin

2018-2024 (in progress)

I have tried to write a text about the series ‘Beyond the skin’. Words that would support this portrait photography. Firstly, I wrote about how it all began. That became a very personal and vulnerable story. That has now been deleted. The origin may be personal, but the whole series has a wider theme. I investigated the facts that supported the images and wrote them up, but it didn’t add anything fundamental. After that I wrote poetic texts. Single words and short sentences. It was pathetic, and didn’t work.

Everything that I add to the pictures in full sentences determines part of the story that the viewer forms. In doing so it takes away from the air and space for the photos to be more than what my sentences say. When I take photos, I do so intuitively. In addition, giving a story with a framework feels unnatural. Hence these single words. I give you a direction. The story is up to you.

We are nature

• Skin
The outer protective layer of the body of any animal, including of a human.

• Nature
The natural world; that which consists of all things unaffected by or predating human technology, production, and design. E.G. the ecosystem, the natural environment, virgin ground, unmodified species, laws of nature.

• Vulnerability
a specific weakness in the protections or defences surrounding someone or something.

• Protection
The process of keeping (something or someone) safe.

• Cycle
An interval of space or time in which one set of events or phenomena is completed.
A complete rotation of anything.
A process that returns to its beginning and then repeats itself in the same sequence.

• Balance
A state in which opposing forces harmonise; equilibrium

(source: Wikipedia en Wiktionary)

Onderhuids

2018-2021 (in progress)

Ik heb geprobeerd een tekst te schrijven over de serie Onderhuids. Woorden die de beelden ondersteunen. Eerst schreef ik over hoe het begon. Dat werd een persoonlijk en kwetsbaar verhaal. Het is inmiddels gewist. De oorsprong is namelijk persoonlijk maar de gehele serie heeft een breder thema. Ik onderzocht de feiten die de beelden ondersteunen en schreef ze op maar het voegde niets fundamenteels toe. Vervolgens schreef ik poëtische teksten. Losse woorden en korte zinnen. Het werd pathetische en werkte niet.

Alles wat ik aan volledige zinnen toevoeg aan de beelden bepaalt een deel van het verhaal dat de kijker vormt. Het ontneemt daarmee de foto’s lucht en ruimte om meer te zijn dan wat mijn zinnen vertellen. Bij het maken van foto’s werk ik intuïtief. Daarnaast een gekaderd verhaal geven voelt onnatuurlijk. Vandaar deze losse woorden. Ik geef u een richting. Het verhaal is aan u.

Wij zijn natuur

Huid of vel vormt de buitenste bekleding van het lichaam van mensen en dieren

Natuur (filosofie) de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt; derhalve min of meer synoniem aan “schepping” of “wildernis”, tegenover cultuur, technologie, beschaving: hetgeen duidt op alles, wat de mens tot op heden aan die schepping veranderd heeft; oftewel: de door de mens gecreëerde of gewijzigde vormen

• Kwetsbaarheid
1. de zwakke, kwetsbare plek van iets of iemand
2. Het breekbaar zijn

Bescherming als bescherming duidt men maatregelen aan, die een te beschermen object of persoon voor de gevolgen van een gevaar behoeden (verwante begrippen: beschutting, schild, schuilplaats)

Cyclus een terugkerende, regelmatige reeks (Zomer, herfst, winter en lente vormden de cyclus van het jaar)

Evenwicht toestand van rust of overeenstemming, doordat van verschillende krachten geen de andere te zeer overtreft

(bron: Wikipedia en Wiktionary)

Detail Beyond the skin

printed on Museum Etching Hahnemuhle paper

Collage Beyond the skin

printed on Museum Etching Hahnemuhle paper