Biografie

Als 17 jarige startte ik aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Op de academie kwam ik in aanraking met fotografie en werd gegrepen door het medium. In 2000 studeerde ik cum laude af met kleine gekleurde afdrukken van schijnbaar nietszeggende momenten. De beelden zijn voornamelijk op straat gefotografeerd. Geëxposeerd op een wand maar later ook in een met de hand gebonden album. Het was een zoeken naar schoonheid in het alledaagse. Lijnenspel en compositie vormde een belangrijk onderdeel. De beelden fluisterden eerder dan dat ze schreeuwden. De toeschouwer vormde zijn eigen verhaal.

In 2001-2002 ontving ik een startersstipendium van het Fonds BKVB (nu het Mondriaan Fonds). Mijn werk werd van af dat moment vertegenwoordigd door Galerie van Kranendonk en zo exposeerde ik onder andere in Den Haag en op de Parisphoto. Mijn werk werd aangekocht door zowel particulieren als bedrijven.
De jaren 2004-2007 stonden in het teken van reizen. Ik fotografeerde in landen als China, Japan, Chili en Argentinië. Ik zocht naar landschappen en straatbeelden waar de mens duidelijk aanwezig was zonder er fysiek te zijn.
In 2010 werd ik moeder van een tweeling. Mijn dochters kwamen veel te vroeg en lagen lang in het ziekenhuis. Door alle zorgen ging mijn kunstenaarschap naar de achtergrond. Ik bleef fotograferen en mijn blik verschoof van de straat naar de huiselijke omgeving. Daar waar ik het meeste was, omringd door mijn, inmiddels 3, kinderen. Voor die tijd fotografeerde ik eigenlijk nooit mensen van dichtbij. Ik bleef altijd op afstand. Het moederschap veranderde dat. Ik richtte mijn lens op mijn kinderen en het project ‘Beyond the skin’ ontstond.
Naast de serie Beyond the skin werk ik ook aan de fotoserie Coastline. Hierin staat het zeelandschap centraal.

Opleiding

1996-2000 Willem de Kooning Academie (cum laude afgestudeerd)

2001-2002 Startstipendium, Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (nu Mondriaanfonds)

Expositie’s

2016 Animalia, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2013 Size S, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2009 Reallife/unreal, Kunstuitleen Hellevoetsluis
2009 Appels en Fazanten, CBK Rotterdam in samenwerking met Jeroen de Boorder en Martijn Rietveld, Rotterdam
2009 Old Gold, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2008 Old Gold, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2008 Nature/No Nature, Galerie van Kranendonk, Den Haag 2008 ART Rotterdam, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2006 Soundless Scratch, Galerie van Kranendonk, Den Haag 2005 Particolare, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2005 Schatkamer, Gemeentemuseum, Den Haag
2004 The world in five steps, Galerie van Kranendonk, Den Haag 2004 Het Handelshuis, Rotterdam
2003 Galerie van Kranendonk, Den Haag
2003 Paris Photo
2002 Erasmus University, Rotterdam
2002 Interior Delights, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2002 Zonder Titel, Atelier Spéciale, Rotterdam
2001 Intimate Spaces, Galerie van Kranendonk, Den Haag
2001 Galerie van Kranendonk, Den Haag
2001 Museum Waterland, Purmerend
2001 Paris Photo, Paris

Publicatie’s

2015 Almost Every Day Magazine #01 (eigen beheer) 2008 magazine van WIA4/Sunday Foundation and DC 2008 Rotterdampas magazine
2007 YouGuide, Rotterdampas magazine
2005 Passionate magazine
2005 Pluspunt, ds+V Rotterdam (magazine)
2004 Stad op straat, de publieke ruimte als (ontwerp)opgave, AIR (Architecture Institute Rotterdam) (boek)
2004 Fotocollectie Hoboken, Erasmus University Rotterdam (boek) 2004 Passionate Magazine
2003 “Paris Photo”, Identity Mathers, 5-2003 (magazine)
2003 “Paris Photo gaat over vintage en verkoop”, de Volkskrant, 15 nov 2003 Merel Bem (krant)
2002 Album 2001-2002, eigen beheer
2002 “Interieurs op de foto”, NRC Handelsblad, 27 may 2002, Sandra Smallenburg (krant)
2001 Tubelight #13

In collectie bij onder andere

Gemeentemuseum Den Haag, Kunstblik AVRO, KLM collectie, PENTA College, CBK Rotterdam, Erasmus Universiteit, Price Waterhouse Coopers, Kunstcentrum Zaanstad

Biography

Anne-Meike van Willegen (1979 Schiedam)

“At the age of 17 I began my studies at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam.
At the academy I came into contact with photography, and was captivated by this medium. In 2000 I graduated cum laude with small colored prints of apparently insignificant moments. The pictures were mostly photographed on the street. Exhibited on a wall but then later in a hand-bound album as well. It was a search for beauty in the everyday. The interplay of lines and composition formed an important element. The pictures didn’t so much shout, as whisper. And they allowed viewers to make up their own stories.

In 2001-2002 I received a starter’s stipend from the BKVB Fund (now the Mondriaan Fund). From that time forward my work was represented by the Van Kranendonk Gallery, and I exhibited in, among other places, The Hague and at Parisphoto. Both private buyers and companies bought my work.

The years 2004-2007 revolved around travel. I photographed in countries like China, Japan, Chile and Argentina, looking for landscapes and street scenes where the presence of people was clearly visible, without them being physically present.

In 2010 I became a mother of twins. My daughters were born much too early and stayed in the hospital for a long time. With all these worries, my art was consigned to the background. I kept on taking photographs, and my focus shifted from the street to the home environment. The place where I spent most of my time, together with my – by now – three children. Before then, I never photographed people from close by. I always kept at a distance. Motherhood changed all that. I focused my camera on my children, and the project ‘Beyond the skin’ was born.

Besides the series ‘Beyond the skin’ I am also working on the photo series ‘Coastline’.
The seascape lies at the heart of this.”

Education and Stipendium

 
Education: 1996-2000 Fine Art, Willem de Kooning Academie, Rotterdam, graduated cum laude in 2000

Stipendium: 2001-2002 Startstipendium, Fonds voor Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst

You can visit Van Willegen Fotografie  for my Interior Design & Architecture Photography portfolio. 
 

Exhibition

 
2016 Animalia, Gallery van Kranendonk, The Hague

2013 Size S, Gallery van Kranendonk, The Hague

2009 Reallife/unreal, Kunstuitleen Hellevoetsluis

2009 Appels en Fazanten, CBK Rotterdam in cooperation with Jeroen de Boorder en Martijn Rietveld, Rotterdam

2009 Old Gold, Gallery van Kranendonk, The Hague

2008 Old Gold, Gallery van Kranendonk, The Hague

2008 Nature/No Nature, Gallery van Kranendonk, The Hague

2008 ART Rotterdam, Gallery van Kranendonk, The Hague

2006 Soundless Scratch, Gallery van Kranendonk. The Hague

2005 Particolare, Gallery van Kranendonk. The Hague

2005 Schatkamer, Gemeentemuseum, The Hague

2004 The world in five steps, Gallery van Kranendonk, The Hague

2004 Het Handelshuis, Rotterdam

2003 Van Kranendonk Gallery, The Hague

2003 Paris Photo

2002 Erasmus University, Rotterdam

2002 Interior Delights, Van Kranendonk Gallery, The Hague

2002 Zonder Titel, Atelier Spéciale, Rotterdam

2001 Intimate Spaces, Van Kranendonk Gallery, The Hague

2001 Van Kranendonk Gallery, The Hague

2001 Museum Waterland, Purmerend

2001 Paris Photo, Paris
 

Publication

 
2015 Almost Every Day Magazine #01

2008 magazine of WIA4/Sunday Foundation and DC

2008 Rotterdampas magazine

2007 YouGuide, Rotterdampas magazine

2005 Passionate magazine

2005 Pluspunt, ds+V Rotterdam (magazine)

2004 Stad op straat, de publieke ruimte als (ontwerp)opgave, AIR

(Architecture Institute Rotterdam) (book)

2004 Photo Collection Hoboken, Erasmus University Rotterdam (book)

2004 Passionate Magazine

2003 “Paris Photo”, Identity Mathers, 5-2003 (magazine)

2003 “Paris Photo gaat over vintage en verkoop”, de Volkskrant, 15 nov

2003, Merel Bem (newspaper)

2002 Album 2001-2002, own management

2002 “Interieurs op de foto”, NRC Handelsblad, 27 may 2002, Sandra

Smallenburg (newspaper)

2001 Tubelight #13